Разом парк

Етапи:

  1. СЕРПЕНЬ-ВЕРЕСЕНЬ 2017

Дослідження парку – воркшоп з ГО «Вуличні культури», ГО «День музики»- інтерв’ю із користувачами – проведення фестивалю «Разом Урбан Парк» (09.10.17)

  1. ЖОВТЕНЬ-ЛИСТОПАД 2017

Розробка майстер-плану – воркшоп із новими користувачами – презентація і воркшоп мешканцям (11.11.17)  – воркшоп 2 з ГО «Вуличні культури»

  1. ЛИСТОПАД 2017 (25.11.17)

Презентація майстер-плану «Разом парк» на Форумі вуличних культур

Короткий опис проекту:

Проект «Разом парк» з’явився у процесі дослідження міста та пошуку локації для Центру вуличних культур. Ми обрали парк Машинобудівників, як місце яке сьогодні не має енергії для розвитку та знаходиться у занедбаному стані у зв’язку із територіальним розміщенням між двома промисловими районами та низьким рівням життя навколишньої житлової забудови. У рамках проекту  ревіталізації парку Машинобудівників було проведено урбаністичне міждисциплінарне дослідження території парку як комлексного об’єкту міського простору. На основі дослідження та виявленого запита розвитку парку від мешканців була розроблена програма парку, концепція та майстер план території з зонуванням, принципами роботи території, економічною та сталою моделлю розвитку та етапами реалізації.

«Разом парк» є проектом реалізації спільного бачення території міста з професійної точки зору планування парка у місті, як простір, що відповідає сучасним потребам людини, розвивається разом та завдяки активним спільнотам, місцем взаємодії, концентрації та розвитку людини у актуальному середовищі.

Новаторський підхід:

Проект «Разом Парк» є пілотним проектом для Харкова із перетворення міського простору шляхом взаємодії та співпраці громадських організацій, професійної спільноти урбаністів, міської адміністрації та широкого залучення громади міста, зокрема існуючих та потенційних користувачів.
Цей проект включає в себе низку важливих новаторських підходів, а саме: залученні мешканців на всіх етапах дослідження та планування; глибинне урбаністичне дослідження території; планування інтегрованої моделі розвитку місця.

В цьому проекті, в перше в Україні, було проведено глибинне урбаністичне дослідження яке включає в себе:
– врахування широкого кола аспектів користування та життя місця,

– соціологічні дані по різним зламам та аспектам,

– широкий спектр факторів впливу (природні фактори, фактори відчуття, вплив міста та прилеглих територій тощо)

– питання землекористування та шляхи роботи із землевласниками,

– екологічні аспекти території, та робота із зеленими насадженнями,

– доступність місця всередині і в межах міста,

– злочинність та відчуття безпеки/небезпеки.

Організаційна структура / партнери:

Проект «Разом Парк» реалізується ГО «Міські реформи» над яким працюють спеціалісти різних галузей (міське планування, архітектура, юридична галузь, соціологія, екологія, дендрологія).
Проект реалізується у партнерстві із:
– ГО «Центр вуличних культур» – ініціатори створення такого Центру Урбан Культур у парку, як нового типу запуску спільноти;

– Департаментом сім’ї, молоді та спорту ХМР – ініціатор об’єднання команд та модератор взаємодії ГО та міської адміністрації;

– Департаментом комунального господарства ХМР – інформаційна підтримка та подальша реалізація проекту;

– ГО «День музики» – представники місця розвитку для ІІІ сектору в Харкові.

logo

Місце проведення проекту:

Місто Харків, Слобідський район, парк Машинобудівників