Муніципальний юрист

Проект «Муніципальний юрист» – це комплекс організаційно-практичних заходів, що включає в себе:
– моніторинг та аналітику актів муніципального права України;
–  громадсько-правовий контроль за діяльністю місцевих органів влади, у тому числі з питань додержання антикорупційного законодавства;
–  участь територіальних громад у справах місцевого самоврядування за допомогою неурядових організацій;
– навчально-пізнавальні заходи, спрямовані на підвищення правової культури та правової свідомості мешканців українських міст.

Муніципальне право – одна з наймолодших галузей права у нашій державі, що фактично розпочала своє існування з прийняттям у 1996 році Конституції України, у розділі XI якої визнано право територіальних громад на місцеве самоврядування, тобто можливість громад самостійно вирішувати питання місцевого значення в межах Конституції і законів України. Отже, муніципальне право є сукупністю правових норм, що регулюють суспільні відносини, пов’язані з організацією і здійсненням влади територіальними громадами. Однак за 20 років з часу легітимізації територіальних громад як суб’єктів суспільних відносин останні неефективно використовують свої правомочності з управління відповідними територіями, віддаючи їх «на відкуп» горстці обраних депутатів місцевих рад. Ті, у свою чергу, створили численну кількість виконавчих органів у вигляді департаментів, управлінь, відділів, що більше нагадує бюрократичну модель централізованого управління, а не самоврядування як здатність і можливість членів територіальних громад об’єднуватись для вирішення життєво важливих питань розвитку населених пунктів.

У світлі ратифікації Україною у 2014 році Додаткового протоколу до Європейської хартії місцевого самоврядування про право участі у справах
місцевого органу влади, а також триваючого процесу децентралізації, як ніколи актуальним є питання громадського контролю на місцях, зокрема, за допомогою неурядових організацій, що виступають своєрідними посередниками між територіальними громадами та місцевою владою.Відсутність такого контролю призводить до того, що посадовці місцевих рад  розробляють та приймають нормативні акти, що є обов’язковими для виконання у межах відповідних територій, проте подекуди є такими, що суперечать закону та суспільним інтересам. Якщо взяти, наприклад, місто Харків, яке за населенням більше, ніж уся Естонія, то парадоксальним виглядає той факт, що жодна організація не здійснює системний моніторинг рішень, яка приймає Харківська міська рада, на предмет їх відповідності законам.У той же час громадяни не поспішають самостійно займатися справами місцевого самоврядування та реалізовувати народовладдя безпосередньо, шляхом прямої демократії. Як приклад, незважаючи на новели у законодавстві, що стимулюють мешканців створювати об’єднання співвласників багатоквартирних будинків, у тому ж Харкові станом на 1 січня 2016 року створено 358 таких об’єднань, що складає лише 10% від загальної кількості багатоквартирних будинків. Тобто житловим фондом міста фактично управляє влада, а не мешканці будинків. Не в останню чергу це обумовлено низькою правовою обізнаністю міського населення.

МЕТА ПРОЕКТУ: створення належного правового поля для сталого розвитку українських міст, забезпечення ефективної участі громадян у справах місцевого самоврядування як однієї з найважливіших форм прямої демократії та підвищення рівня правосвідомості міського населення.

ЗАВДАННЯ ПРОЕКТУ:

  • участь у розробці та обговоренні проектів рішень місцевих рад;
  • забезпечення приведення діючих рішень місцевих рад у відповідність до Конституції та законів України;
  • реагування на порушення місцевими радами вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації»;
  • контроль та реагування на порушення антикорупційного законодавства посадовцями місцевого рівня;
  • юридичний супровід діяльності неурядових організацій, які здійснюють захист членів територіальної громади;
  • надання пропозицій місцевій владі з питань благоустрою, розвитку інфраструктури міст, планування та виконання бюджету, інвестицій у туристичну сферу тощо;
  • просвітницькі заходи з питань муніципального права.

 

 

11269763_1438378679797448_3660487529433273861_n

Керівник проекту

Андрій Размєтаєв
andrey.razmetaev@ukr.net

НАША КОМАНДА: юристи ГО «Міські реформи» та їх партнери

СТРУКТУРА ПРОЕКТУ:

  • Моніторинг актів Харківської міської ради
  • Колонка юриста: статті, аналітика, коментарі